Trái phiếu là gì

trái phiếu

Trái phiếu là một loại chứng khoán, là đối tượng giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trái phiếu là giấy ghi nhận nợ quy định nghĩa vụ của công ty phát hành (người vay tiền) phải trả cho người nắm giữ (người cho vay) một khoản tiền xác định theo định kỳ.


Một số đặc điểm của trái phiếu nên biết


Doanh nghiệp phát hành trái phiếu là công ty cổ phần, TNHH. Khi doanh nghiệp phá sản, nó sẽ được ưu tiên thanh toán trước so với cổ phiếu. Thu nhập của trái phiếu là tiền lãi, nó không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty cần thanh toán cho người sở hữu khi đến ngày đáo hạn, nhận lãi định kỳ.

Trái phiếu doanh nghiệp


Là do doanh nghiệp phát hành, dưới dạng chứng chỉ hoặc bút toán ghi nợ. Doanh nghiệp có nghĩa vụ thanh toán cả lãi lẫn gốc cho chủ sở hữu trái phiếu khi đến kỳ hạn. Khi bạn mua trái phiếu của một công ty nào đó thì lúc này, bạn đang là chủ nợ của họ.

Trái phiếu nhà nước


Gọi là công khố phiếu hoặc công trái, do chính phủ phát hành nhằm kêu gọi nguồn vốn để phục vụ cho các mục tiêu công như phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông, y tế, giáo dục… Trái phiếu chính phủ cũng sẽ cam kết thanh toán lãi suất định kỳ và hoàn lại tiền gốc cho nhà đầu tư khi đến hạn.

Khi mua trái phiếu chính phủ, nhà đầu tư sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Trái phiếu chính phủ thường có kỳ hạn dài hơn so với doanh nghiệp (trên 5 năm).