Các loại bảo hiểm nhân thọ

các loại bảo hiểm nhân thọ

Theo phạm vi bảo hiểm, thì có các loại bảo hiểm nhân thọ cơ bản: Bảo hiểm trọn đời; Bảo hiểm sinh kỳ; Bảo hiểm tử kỳ; Bảo hiểm hỗn hợp; Bảo hiểm trả tiền định kỳ; Bảo hiểm liên kết đầu tư; Bảo hiểm hưu trí. Nhưng cơ bản có 3 loại bảo hiểm hay được dùng nhất đó là: Bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm liên kết đầu tư & bảo hiểm hưu trí.


Bảo hiểm hỗn hợp


Bảo hiểm hỗn hợp là nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ. Hiểu đơn giản là khách hàng sẽ được bồi thường bảo hiểm cả khi còn sống lẫn khi tử vong. Khách hàng sẽ được bồi thường khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, ví dụ: mắc bệnh lý nghiêm trọng, bị tai nạn.

Bảo hiểm liên kết đầu tư


Với nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, vừa muốn được bảo vệ vừa muốn số tiền mua bảo hiểm được sinh lời tối đa. Gói bảo hiểm liên kết đầu tư được ra đời. Theo đó, số tiền mua bảo hiểm sẽ được đầu tư và các quỹ để gia tăng lợi nhuận. Các quỹ này sẽ dùng để mua cổ phiếu, trái phiếu, gửi ngân hàng (do khách hàng lựa chọn).

Bảo hiểm hưu trí

Nếu bạn muốn được bảo vệ bởi công ty bảo hiểm và nhận lương hưu trí với số tiền lớn hơn thì bạn có thể tham gia gói bảo hiểm hưu trí. Như vậy khi đến tuổi về hưu, bạn sẽ nhận được tiền định kỳ. Gói này có 2 lợi điểm lớn là được bảo vệ sức khỏe và được trả tiền hưu trí. Chủ động lo được kinh tế khi về gia, không bị phụ thuộc vào người khác.

Trên đây là 3 gói bảo hiểm thường được mua nhiều. Các bạn có thể xem xét và lựa chọn cho mình 1 gói bảo hiểm nhân thọ phù hợp. Hiện nay có thêm 1 gói đang bắt đầu thịnh hành đó là bảo hiểm giáo dục. Nó sẽ đảm bảo cho con luôn được học hành đầy đủ dù có bất kỳ biến cố gì xảy ra. Hãy liên hệ với Tiến để được tư vấn nhé.