Bảo hiểm nhân thọ là gì?

bảo hiểm nhân thọ manulife

Người Việt mình thường hay bỏ cả thanh xuân để lao động mà không quan tâm đến sức khỏe. Đến khi mang bệnh lại vất vả, tốn kém chi tiền vô bệnh viện để trị bệnh. Cuộc sống luôn ở phía trước và rủi ro về sức khỏe, tài chính là không ai biết trước được. Nhưng chúng ta có thể dùng bảo hiểm để giảm thiểu tác động của rủi ro.


Vai trò và ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ


bảo hiểm nhân thọ khi ốm đau, bạn sẽ không còn quá lo lắng về tài chính, yên tầm nằm điều trị. Nếu rủi có mất mát về con người, gia đình bạn cũng được bù đắp về tài chính, con cái sẽ luôn được đảm bảo học hành, phí sinh hoạt...

Bảo hiểm là hình thức chia sẻ rủi ro 1 cách chủ động. Một hình thức tiết kiệm cho tương lai, bảo vệ nguồn tài chính. Bởi 1 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thông thường tối thiểu cũng 10 năm. Nếu bạn rút trước, sẽ mất nhiều khoản phí và số tiền rút được sẽ thấp. Nên đây thực sự là 1 hình thức tiết kiệm dài hạn có kỉ luật. Nếu bạn rút đúng hạn, hoặc sau sạn, số tiền bảo hiểm sẽ là rất lớn.

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm nhân thọ


Bảo hiểm xã hội được nhà nước hỗ trợ nên phí sẽ rẻ hơn, nó đảm bảo mức hỗ trợ tối thiểu mà mỗi công dân được hưởng tại quốc gia đó. Số tiền được hỗ trợ được quy định chung do nhà nước quy định. Nếu bạn đi làm, doanh nghiệp sẽ hỗ trợ bạn đóng phần lớn phí này, 1 phần còn lại sẽ trích từ lương của bạn.

Bảo hiểm nhân thọ là tự cá nhân, tổ chức tham gia, số tiền bảo hiểm sẽ do bạn quyết định. Bảo hiểm nhân thọ sẽ được công ty bảo hiểm nhân thọ chi trả kể cả khi bạn đã có bảo hiểm xã hội. Hiểu 1 cách đơn giản, bảo hiểm xã hội được nhà nước hỗ trợ, bảo hiểm nhân thọ thì là do mỗi cá nhân tự bỏ tiền để tham gia. 1 người có thể sở hữu 1 bảo hiểm xã hội và nhiều bảo hiểm nhân thọ.

This Is The Oldest Page
This Is The Oldest Page